DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 18.08.2022

Please enter banners and links.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,   

      Având în vedere:

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr.12656/12.08.2022;

– prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

            În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

             Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 18 August 2022, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1.Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Călărași,în procent de 6% din impozitul pe venit estimate a fi încasat la nivelul Județului Călărași, pe unități administrative-teritoriale, pe anul 2022 nr.12570 din 11.08.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.12573 din 11.08.2022, Raportul Direcției Economice nr. 12651 din 12.08.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

 2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2022 nr.12670 din 12.08.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.12671 din 12.08.2022, Raportul Direcției Economice nr.12672 din 12.08.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu înscris în Cartea Funciară nr.25864-C1-U1 UAT Cuza Vodă, aflat în domeniul public al județului Călărași nr.9255 din 15.06.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.9256 din 15.06.2022, Raportul Direcției Economice nr.9257 din 15.06.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe;

4.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situate în Municipiul Călărași, str. București, nr.141, Județul Călărași nr.12146/04.08.2022,  însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.12147 din 04.08.2022, Raportul Direcției Economice nr.12148 din 04.08.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe;

5.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr.141/2022 privind transmiterea unui teren, aflat în domeniul public al Județului Călărași și administrarea Consiliului Județean Călărași în administrarea Consiliului Local al Comunei Radovanu, pentru proiectul "Realizare alei pietonale paralele cu DJ 411, în comuna Radovanu, județul Călărași–Etapa II" nr. 12306/08.08.2022 , însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.12308 din 08.08.2022, Raportul Direcției Economice nr.12311 din 08.08.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe;

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași nr.12705 din 12.08.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.12706 din 12.08.2022,  Raportul Direcției Management și Resurse Umane nr.12707 din 12.08.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget –Finanțe;

 7.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Bibliotecii Județene "Alexandru odobescu" Călărași nr. 12234/05.08.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.12235 din 05.08.2022, Raportul Compartimentului Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate nr.12237 din 05.08.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe; 

 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Muzeului Dunării de Jos nr.12420/09.08.2022¸ însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.12421 din 09.08.2022, Raportul Compartimentului Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate nr.12422 din 09.08.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe, Comisia Învățământ-Sănătate, Comisia Juridică;

 9.Proiect de hotărâre pentru modificarea statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Săpunari nr.12430 din 09.08.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.12431 din 09.08.2022, Raportul  Compartimentului Sănătate nr. 12432 din 09.08.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – Finanțe și Comisia de Învățământ-Sănătate ;

10.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea  Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași nr.12599        din 11.08.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.12600 din 11.08.2022, Raportul Compartimentului Guvernență Corporativă și Instituții Publice Subordonate nr.12602 din 11.08.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și Comisia Învățământ-Sănătate; 

 11.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Călărași în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Speciale nr.1 Călărași pentru anul școlar 2022-2023 nr.12254/05.08.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.12256 din 05.08.2022, Raportul Compartimentului Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate nr.12257 din 05.08.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Învățământ – Sănătate;

 12.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Călărași ca membru în Comisia de evaluare a probei interviu pentru  ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială Specială nr.1 Călărași, precum și desemnarea unui membru supleant nr. 12350/08.08.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.12353 din 08.08.2022, Raportul Compartimentului Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate nr.12354 din 08.08.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Învățământ – Sănătate;

 13.Diverse.

 

               PREŞEDINTE,                                                CONTRASEMNEAZĂ,

             ec. Vasile ILIUȚĂ                          SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

                                                                                       Aurel PARASCHIV

 

 


There is no ads to display, Please add some