DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Județean Călărași în ședință extraordinară din data de 31 Martie 2022

Please enter banners and links.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

-proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 4797/30.03.2022 ;

– prevederile art. 134 alin. (1) lit. a), (4) , (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (1), (3), (6) art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) și art. 257 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art. 28 alin. 1 – lit. a), alin. (4) și alin. (7) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, aprobat prin Hotărârea nr. 37/2021;

            În temeiul art. 196 alin (1) lit. (b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

                                                           DISPUNE:

        Art. 1- Se convoacă, de îndată, Consiliul  Judeţean  Călăraşi, în şedinţă extraordinară, la data de 31 Martie 2022, ora 1200, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă juridică şi de reprezentare a intereselor Județului Călărași, a Consiliului Județean Călărași, a Președintelui Consiliului Județean Călărași, în procesele în care acestea sunt parte aflate pe rolul instanțelor de judecată, precum și în fața organelor de urmărire penală, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.4397 din 23.03.2022, Raportul Comp.Juridic nr.4398 din 23.03.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe;

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.4716 din 29.03.2022, Raportul Direcției Economice nr.4718 din 29.03.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe;

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării şi garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 10.259.453 lei, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.4625 din 28.03.2022, Raportul Direcției Economice nr.4626 din 28.03.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe;

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii lotului înscris în Cartea Funciară 30676 a UAT Călărași, aflat în domeniul public al Județului Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.4616 din 28.03.2022, Raportul Direcției Economice nr.4617 din 28.03.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe;

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Documentație de avizare lucrări de intervenție a corpurilor F, G, H  la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.1: renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.4742 din 29.03.2022, Raportul Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe nr.4743 din 29.03.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe;

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Monitorizare a Planului de menţínere a calităţíi aerului în judeţul Călăraşi 2019 – 2023, pe anul 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.3922 din 14.03.2022, Raportul  Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe nr.3923 din 14.03.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe;

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, cu Societatea CONTI GREEN PROJECTS S.R.L., în vederea executării de reparații la un tronson din DJ 309, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.4645 din 28.03.2022, Raportul Direcției Tehnice nr.4646 din 28.03.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe și Comisia Juridică;

8.Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului: Renovare integrată clădire ”Muzeul Dunării de Jos” Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4770 din 29.03.2022, Raportul Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe nr.4774 din 29.03.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe.

         Art. 2 (1) – Ședința extraordinară precizată la art.1 se va desfășura folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

        (2) – Materialele înscrise pe punctul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor județeni pe tablete și folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author