DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa extraordinară din data de 2 Martie 2021

Please enter banners and links.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 3383/26.02.2021;

– prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– prevederile art. 38 alin. (21) și alin. (22) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, aprobat prin Hotărârea nr. 60/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

                În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

                           Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă extraordinară, la data de 2 Martie 2021 , ora 1100, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 163/2020 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor sociale pe criterii medicale acordate elevilor Școlii Gimnaziale Speciale nr.1 Călărași pentru anul școlar 2020-2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 3353/26.02.2021, Raportul comun al Direcției Economice și Comp. Guvernanță, nr. 3354/26.02.2021

2.Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unor sectoare de drum din domeniul public al Comunei Dragoș Vodă și administrarea Consiliului Local Dragoș Vodă în domeniul public al Județului Călărași și în administrarea Consiliului Județean Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2784/16.02.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 2785/16.02.2021

3.Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unor sectoare de  drum din domeniul public al Comunei Vîlcelele și administrarea Consiliului Local Vîlcelele în domeniul public al Județului Călărași și în administrarea Consiliului Județean Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2820/16.02.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 2821/16.02.2021,

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 20895/28.12.2020, Raportul Serv. Juridic, nr. 2690/15.02.2021

5.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 140/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi, Cabinetul Președintelui precum şi pentru serviciile publice din subordinea acestuia, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 3365/26.02.2021, Raportul Serv. Resurse Umane, nr. 3366/26.02.2021

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării Președintelui Consiliului Județean Călărași, la Pavlikeni, Bulgaria, în perioada 09 – 10 martie 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 3388/26.02.2021, Raportul DDRRE, nr. 3389/26.02.2021

Art. 2 (1) – Ședința extraordinară precizată la art.1 se va desfășura folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

           (2) – Materialele înscrise pe punctul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor județeni folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.


There is no ads to display, Please add some

About The Author