DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa extraordinară din data de 16 Aprilie 2020

Please enter banners and links.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. ;

– prevederile art. 134 alin. (1) lit. a), (4) , (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (1), (3), (6) art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art. 38 alin. (21) și alin. (22) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, aprobat prin Hotărârea nr. 60/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 196 alin (1) lit. (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

Articol unic: Se convoacă de îndată Consiliul  Judeţean  Călăraşi, în şedinţă extraordinară, la data de 16 Aprilie 2020, ora 1000, în   sala  de  şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următoarea ordine de zi :

            1.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Județean Călărași și Asociația ECOAQUA Călărași în vederea aplicării măsurilor de prevenire a infectării cu virusul SARS-CoV-2

            2.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Județean Călărași şi Protopopiatele Călăraşi, Lehliu şi Olteniţa în vederea aplicării măsurilor de prevenire a infectării cu virusul SARS-CoV-2

 

      PREŞEDINTE,                                  CONTRASEMNEAZĂ,        

   ec. Vasile ILIUȚĂ              SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

                                                                                       Emil MUȘAT

 

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author