DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa extraordinară din data de 14 Mai 2020

Decebal Mihalache 5:35 pm - 14 mai, 2020 Comentariile sunt închise pentru DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa extraordinară din data de 14 Mai 2020

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 8114 din 13.05.2020;

– prevederile art. 134 alin. (1) lit. a), (4) , (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (1), (3), (6) art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art. 38 alin. (21) și alin. (22) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, aprobat prin Hotărârea nr. 60/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 196 alin (1) lit. (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

DISPUNE:

Articol unic: Se convoacă de îndată Consiliul  Judeţean  Călăraşi, în şedinţă extraordinară, la data de 14 Mai 2020, ora 1200, în   sala  de  şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următoarea ordine de zi :

 

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călărași pe anul 2020, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8040/12.05.2020, raportul Direcției Economice, nr. 8041/12.05.2020;

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor ajutoare din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al județului Călărași pe anul 2020, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8048/12.05.2020, raportul Direcției Economice, nr. 8049/12.05.2020;

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea demersurilor necesare asigurării operării Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Ciocănești, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8098/13.05.2020, raportul DDRRE, nr. 8099/13.05.2020;

Comentariile sunt inchise.