DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă extraordinară

Please enter banners and links.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi ,

          Având în vedere:

– prevederile art. 94 alin. (2) și alin. (4) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001 republicată , cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 104 alin. (1) lit. (b) si alin. (3) lit. (a) din  Legea  administraţiei  publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei  publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Articol unic: Se convoacă de îndată Consiliul  Judeţean  Călăraşi, în şedinţă extraordinară, la data de 11 Aprilie 2019, ora 1200, în   sala  de  şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următoarea ordine de zi :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren proprietate publica județului Călărași din administrarea Inspectoratului de Poliție Județean Călărași în administrarea Consiliului Județean Călărași

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Călărași prin Consiliul Județean Călărași la implementarea proiectului ”Construcții adăpost pescăresc dunărean” în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Construcții adăpost pescăresc dunărean”

4.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 102/2015 privind transmiterea imobilului reprezentând Centrul de Afaceri Călăraşi din administrarea Centrului Cultural Judeţean Călăraşi, în folosinţa gratuită a Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Graniţa România – Bulgaria

5.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 140/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi, Cabinetul Președintelui precum şi pentru serviciile publice din subordinea acestuia

6.Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Călărași, în cuantum de 7,5%,  din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Județului Călărași, pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2019

7.Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinată finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022

 

      PREŞEDINTE,                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI,

               ec. Vasile ILIUȚĂ                                                             Emil MUȘAT

 

 


There is no ads to display, Please add some