DISPOZIŢIE pentru modificarea şi completarea Dispoziţiei nr. 84/21.01.2021 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Please enter banners and links.

Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

                                                 DISPUNE:

          Articol unic: se modifică şi se completează articolul unic al Dispoziţiei nr. 283/18.02.2021 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară, în sensul suplimentării ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre:

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călărași-Silistra" – faza actualizare Studiu de Fezabilitate.

13. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație prin Compania Națională de Investiții – ”CNI” – S.A. a imobilului constituit din teren și construcție – Punct termic 2,  pe durata construirii obiectivului ”Realizare și modernizare în P.T., sediul Poliției Locale”.

                                           Primar,

Dulce Marius Grigore

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author