DISPOZIŢIE pentru modificarea şi completarea Dispoziţiei nr. 84/21.01.2021 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

foto-primaria-calarasi-600x344

Please enter banners and links.

Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

                                                 DISPUNE:

          Articol unic: se modifică şi se completează articolul unic al Dispoziţiei nr. 283/18.02.2021 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară, în sensul suplimentării ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre:

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călărași-Silistra" – faza actualizare Studiu de Fezabilitate.

13. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație prin Compania Națională de Investiții – ”CNI” – S.A. a imobilului constituit din teren și construcție – Punct termic 2,  pe durata construirii obiectivului ”Realizare și modernizare în P.T., sediul Poliției Locale”.

                                           Primar,

Dulce Marius Grigore

 


There is no ads to display, Please add some