Cum te poţi înregistra în scopuri de TVA prin opţiune

Please enter banners and links.

Începând de luna aceasta, contribuabilii se pot înregistra în scopuri de TVA prin opţiune. Procedura de înregistrare se aplică persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent în următoarele situaţii:
– înainte de realizarea operaţiunilor amintite, dacă declară fie că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul Fiscal, fie că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;
– dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul Fiscal, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;
Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, în condiţiile art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Codul Fiscal, depune la organul fiscal competent:
– cererea de înregistrare în scopuri de TVA, însoţită de documentele prevăzute de legislaţia în vigoare, în cazul persoanelor impozabile care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului;
– declaraţia de înregistrare, având completată rubrica „Date privind vectorul fiscal”, secţiunea taxa pe valoarea adăugată, în cazul persoanelor impozabile care nu sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului.


There is no ads to display, Please add some