Convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară 22.09.2022

Please enter banners and links.

Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:                                                   

         Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 22.09.2022, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi și prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia whatsapp/SMS, cu următoarea ordine de zi:   

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Ridicarea interdicţiei de construire – Construire spaţii depozitare şi lotizare pentru construire”, situat în municipiul Călăraşi, strada Varianta Nord, nr. 34A.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Modernizare şi extindere staţie de incubaţie”, situat în municipiul Călăraşi, strada Prelungirea Sloboziei, km. 4, Ferma nr. 1 Rase grele, Punct de lucru – Călăraşi.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Construire spaţiu servicii auto”, situat în municipiul Călăraşi, strada Digului, nr. 51, judeţul Călăraşi, număr cadastral 30540.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Parc fotovoltaic”, situat în municipiul Călăraşi, strada Ing. Coarnă Teodor, judeţul Călăraşi, număr cadastral 31239, carte funciară 21239.
 5. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare” al municipiului Călăraşi, domnului Ionescu Ionel – medic specialist chirurgie plastică.
 6. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare” al municipiului Călăraşi, domnului profesor Bobeică Iulian – Valentin.
 7. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare” post – mortem al municipiului Călăraşi, domnului Verinceanu Victor – medic primar medicină generală.
 8. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare” al municipiului Călăraşi, doamnei Farkaş Lucica Aura-medic primar anestezie şi terapie intensivă.
 9. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare” al municipiului Călăraşi, domnului inginer Gheorghe Ion.
 10. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare” al municipiului Călăraşi, domnului inginer Gheorghicean Anghel.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a obiectivului administrat de către Serviciul Public Pieţe Oboare, respectiv Hanul Pieţei, situat în Călăraşi, strada Pieţei, nr. 4, judeţul Călăraşi, în suprafaţă totală de 356 mp, suprafaţă construită 211 mp, suprafaţă desfăşurată 435 mp, având număr cadastral 21334 şi carte funciară 21334.
 12. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a obiectivului administrat de către Serviciul Public Pieţe Oboare, respectiv Hanul Pieţei, situat în Călăraşi, strada Pieţei, nr. 4, judeţul Călăraşi, în suprafaţă totală de 356 mp, suprafaţă construită 211 mp, suprafaţă desfăşurată 435 mp, având număr cadastral 21334 şi carte funciară 21334.
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Călăraşi nr. 41/13.06.1995 privind transmiterea imobilului şi terenului din strada Independenţei, nr. 43, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi. 

Primar,

               Dulce Marius Grigore

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author