Convocarea consiliului județean în ședință ordinară – 2- februarie

Please enter banners and links.

 

      1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 63/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică și stabilirea indemnizației acestora;

          2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în județul Călărași;

          3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului total al cheltuielilor de funcţionare ale Centrelor de zi pentru primire copii școlari și preșcolari din comunele Dragoș Vodă și Ștefan cel Mare, pentru anul 2020;

          4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană adultă asistată în Centrul de Îngrijire și Asistență Ciocănești și în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Plătărești, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului  Călărași, pentru anul 2020;

          5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021 – 2023;

          6. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2019 în exercițiului bugetar 2020;

          7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 97/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul angajat în instituțiile publice de interes județean din subordinea Consiliului Județean Călărași, care face parte din familia ocupațională ”Administrație” și care nu a beneficiat de prevederile Hotărârii nr. 140/2017;

          8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 168/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași care face parte din familia ocupațională ”Administrație”;        

       9. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Bibliotecii Județene ”Alexandru Odobescu” Călărași;

         10. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași;

         11. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat și Județului Călărași;

         12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Săpunari;

         13. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Organigramei, Statului de funcții și regulamentul de Organizare și Funcționare ale Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași;

         14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență ”Dr. POMPEI SAMARIAN” Călărași;

         15. Diverse

 


There is no ads to display, Please add some