Contribuabilii vor fi instruiţi pentru aplicarea sistemului TVA la încasare

Please enter banners and links.

– el intră în vigoare de la 1 ianuarie 2013

În vederea asigurării unui cadru fiscal propice redresării întreprinderilor mici şi mijlocii aflate în situaţii dificile datorate crizei actuale şi lipsei de lichidităţi, pentru creşterea vitezei de circulaţie a banilor în economie şi colectarea mai eficientă a TVA, prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal au fost introduse prevederi privind implementarea unui sistem de plată a TVA la încasarea facturilor, cu intrare în vigoare la data de 1 ianuarie 2013.
Pentru a veni în sprijinul contribuabililor Ministerul Finanţelor Publice a elaborat Ghidul privind aplicarea sistemului TVA la încasare. Ghidul reuneşte într-un singur document toate prevederile legale din Codul fiscal, din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal precum şi din normele procedurale, necesare în cazul operaţiunilor care intră sub incidenţa sistemului TVA la încasare.
Ghidul este un instrument util oferit contribuabililor întrucât este structurat astfel încât să ofere, pe lângă selecţia şi gruparea coerentă a prevederilor referitoare la TVA la încasare existente în Codul fiscal şi în normele metodologice, şi explicaţii, comentarii, exemplificări, în situaţia în care înţelegerea textelor legale este mai dificilă sau necesită coroborări între diferite articole din cod şi din norme. Ghidul poate fi consultat pe website-ul ANAF, secţiunea „ Informaţii referitoare la reglementarea sistemului TVA la încasare”, de pe prima pagina.
Având în vedere caracterul de noutate al acestor prevederi s-a considerat necesar să fie luate măsuri suplimentare pentru a aduce la cunoştinţa contribuabililor modul de aplicare a sistemului TVA la încasare. În acest scop, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Calaraşi anunţă organizarea de întâlniri cu contribuabilii susţinute de funcţionarii compartimentului de asistenţă pentru contribuabili, în zilele de 27 noiembrie şi 4 decembrie 2012, orele 11, la sediul din strada Eroilor nr. 6-8, etajul 6 (sala de şedinte).
Persoanele vizate pentru participarea la aceste instruiri sunt toţi contribuabilii interesaţi de aplicarea sistemului TVA la încasare. Participarea la aceste evenimente se va realiza în limita locurilor disponibile şi în ordinea înscrierii. Pentru înscriere contribuabilii sunt rugaţi să transmită datele de identificare (nume, societate, adresa, telefon, e-mail, etc.) la adresa: Asistenta.CL@mfinante.ro sau la telefon 0242/311072.
Termenele limită pentru înscriere sunt 23 noiembrie pentru evenimentul din data de 27 noiembrie, respectiv 30 noiembrie pentru evenimentul din data de 4 decembrie. 


There is no ads to display, Please add some