Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă extraordinară 19 oct. 2018

Decebal Mihalache 10:18 am - 19 octombrie, 2018 Comentariile sunt închise pentru Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă extraordinară 19 oct. 2018

 

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă extraordinară

 

          Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi ,

          Având în vedere:

– prevederile art. 94 alin. (2) și alin. (4) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001 republicată , cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 104 alin. (1) lit. (b) si alin. (3) lit. (a) din  Legea  administraţiei  publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei  publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

DISPUNE:

 

Articol unic: Se convoacă de îndată Consiliul  Judeţean  Călăraşi, în şedinţă extraordinară, la data de 19 Octombrie 2018, ora 1200, în  sala  de  şedinţe a Primăriei Municipiului Călăraşi, str. București, nr. 140A, cu următoarea ordine de zi :

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru proiectul ”Dotarea infrastructurii Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași

            2.Diverse

 

 

           PREŞEDINTE,                                        SECRETARUL JUDEŢULUI,

                     ec. Vasile ILIUȚĂ                                                      Emil MUȘAT

 

 

 

Comentariile sunt inchise.