Consiliul Judeţean Călăraşi se convoacă în şedinţă extraordinară

Please enter banners and links.

DISPOZIŢIE  privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă extraordinară

          Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi ,

          Având în vedere:

– prevederile art. 94 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001 republicată , cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 104 alin. (1) lit. (b) si alin. (3) lit. (a) din  Legea  administraţiei  publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei  publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

               Articol unic: Se convoacă Consiliul  Judeţean  Călăraşi, în şedinţă extraordinară, la data de 12 Aprilie 2018, ora 1200,în   sala  de  şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următoarea ordine de zi :

               1.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare suprafață de joc – Stadionul municipal – teren central Ion Comșa” – faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Investiții

               2.Informare privind intenția de folosire a spațiului aparținând fostei UM din Călărași, str. Independenței, nr. 5, trecută în administrarea Consiliului Județean Călărași prin HG 1018/2018

               3.Dezbatere asupra activității ADI Ecomanagement Salubris Călărași, ADI Ecoaqua Călărași, S.C. Ecoaqua S.A. Călărași și S.C. Drumuri și Poduri S.A. Călărași

               4.Diverse

                                               

                           PREȘEDINTE,                                                                              AVIZEAZĂ,

                          ec. Vasile ILIUȚĂ                                                               SECRETARUL JUDEȚULUI,

                                                                                                                                    Emil MUȘAT

                                                                                   

Nr. 91

Emisă la Călăraşi

Astăzi, 10.04.2018


There is no ads to display, Please add some