Condiții de înscriere FLORI DE MAI 2022 Calarasi 13-15 MAI 2022

Please enter banners and links.

Definirea termenilor:

Organizator – CENTRUL JUDEŢEAN DE CULTURA SI CREATIE CALARASI

Aplicant – persoană fizică, entitate juridică ce se înscrie pentru obținerea unui loc de expozant în cadrul evenimentului „Flori De Mai 2022 Calarasi”.

1. Aplicantul a citit și înțelege procedura de înscriere transmisă de Organizator pe site-ul www. culturalcl.ro.

2. Aplicantul formularului de înscriere prezintă documentele de identificare legală și informații reale privind procesul de producție din care au rezultat produsele pe care dorește să le comercializeze la evenimentul „Flori De Mai 2022 Calarasi”.

3. Aplicantul înțelege și își asumă faptul că toate informațiile, fotografiile menționate în formularul de înscriere sunt reale și nu pot fi modificate pe parcursul procesului de înscriere sau ulterior procesului de selecție.

4. Solicitantul înțelege faptul că doar formularele care conțin toate documentele și informațiile solicitate prin regulamentul de înscriere vor putea fi înscrise și vor intra în procesul de selecție. Solicitanții vor fi notificați în scris, prin e-mail, de către un reprezentant al Organizatorului dacă dosarul lor este incomplet și stă doar în sarcina solicitantului de a depune documentele lipsă, în termenul prevăzut, pentru a putea fi înscris în procesul de selecție.

5. Doar dosarele complete vor fi înregistrate și vor intra în procesul de selecție.

6. Aplicantul înțelege și acceptă faptul că organizatorul va aproba solicitările în funcție de disponibilitatea spațiului dedicat operatorilor economici, și în funcție de tipurile de produse comercializate, pentru a asigura diversitate.

7. Prin completarea acestui formular de înscriere aplicantul este de acord ca datele cu caracter personal pe care le transmite/atașează să fie stocate în baza de date a Organizatorului în format fizic și/sau electronic acestea fiind folosite ca eventuale referințe în organizarea evenimentelor viitoare.

 

Am citit condițiile de înscriere și sunt de acord cu acestea.

Da, sunt

 

Nume aplicant și semnătura:__________________________

Data:_______________

 

 

Formular de înscriere pentru operatorii economici

FLORI DE MAI 2022 Calarasi

13-15 MAI 2022

Participarea în calitate de expozant/comerciant în cadrul evenimentului se realizează prin completarea formularului, transmiterea tuturor documentelor solicitate și selectarea expozantului de către Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi.

În completarea formularului trebuie să oferiți informații suficiente, relevante activității dumneavoastră și să bifați doar una dintre categoriile enumerate în formular.

Dacă Organizatorul are îndoieli asupra calității sau veridicității produselor din maniera în care au fost prezentate în formularul de înscriere, își rezervă dreptul să respingă dosarul, să semnaleze materialele false sau să plaseze expozantul înscris într-o altă categorie.

Expozanții/comerciantii înscriși care vor fi acceptați în urma procesului de selecție, vor ocupa un singur spațiu per activitate alocat de către Organizator, ținând cont de nevoile logistice ale acestuia.

Informații obligatorii*

Informații ale persoanei care completează formularul:

Informații personalitate juridică

(SRL, PFA, PFI, II, IF, etc)

Nume*

 

Denumire*

 

Prenume*

 

Sediu social*

 

Nr. telefon*

 

Nr. telefon*

 

Funcția*

 

E-mail*

 

E-mail*

 

Website

 

 

Categorii produse –Bifați doar o categorieîn care considerați că vă încadrați:

A1

Produse alimentare

 

 

A2

Produse nealimentare

 

 

 

Aplicanții care doresc să participe la evenimentul FLORI DE MAI 2022 Calarasi

13-15 MAI 2022 (atât la categoriile nealimentare, cât și alimentare) sunt obligați să folosească pungi, tacâmuri, farfurii/bărcuțe, caserole to go, pahare etc, realizate din materiale biodegradabile. Pentru evitarea accidentelor, este interzisă comercializarea băuturilor în recipiente de sticlă.

 

Lista produselor* pe care doriți să le comercializați

*Organizatorul își rezervă dreptul de a accepta un expozant în cadrul evenimentului doar cu anumite produse prezentate în formularul de înscriere. În funcție de specificul evenimentului și de numărul persoanelor ce doresc să comercializeze același tip de produse, organizatorul își rezervă acest drept pentru a oferi publicului prezent o paletă diversificată de produse

 

Nr. crt

Listă produse

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 

 

Descriere produse

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

În vederea realizării instructajelor în domeniul Sănatății și Securității în Muncă (SSM) și în domeniul Prevenirii și Stingerii Incendiilor (PSI), vă rugăm să ne transmiteți cu aproximație numărul de angajați care vor desfășura activitatea la stand pe toată perioada evenimentului Flori de Mai 2022.

Documente solicitate

Documentele marcate cu simbolul* sunt obligatorii pentru a intra în procesul de selecție

 1. Pentru SRL, PFA, PFI, IF, II:

-Copie a cărții de identitate a administratorului;

-Certificat de Înregistrare Fiscală (CUI);

-Certificat Constatator din care să rezulte obiectul principal de activitate care să coincidă cu specificul de activitate ce urmează să fie desfășurată în cadrul evenimentului, dar și codul CAEN de comercializare a produselor prin standuri piețe și chioșcuri (pentru produse alimentare codul CAEN 4781, iar pentru produse nealimentare codul CAEN 4789);

-Documentul de Înregistrare emis de către Direcția  Sanitară Veterinară si pentru Siguranța Alimentelor ce trebuie să fie în conformitate cu activitatea pe care urmează să o desfășoare în cadrul evenimentului (pentru toate produsele alimentare);

-Certificat de atestare fiscală eliberat de ANAF, din care să rezulte că SRL, PFA, PFI, IF, II, nu are datorii față de bugetul de stat. În condițiile în care certificatul atestă existența unei sume debit, se va accepta dosarul doar însoțit de dovada plății integrale a sumei debit.

2. Pentru Asociații și ONG-uri

-Copie a cărții de identitate a președintelui;

-Certificat de Înregistrare Fiscală;

-Statutul din care să reiasă că scopul și obiectivele Asociației/ONG-ului corespund cu activitatea declarată în formularul de înscriere;

-Dovada modalității cum prezența la Festivalul Flori de mai 2022 este benefică misiunii și cauzei susținute – scrisoare redactată de președintele Asociatiei/ONG-ului;

-Documentul de Înregistrare emis de către Direcția  Sanitară Veterinară si pentru Siguranța Alimentelor ce trebuie să fie în conformitate cu activitatea pe care urmează să o desfășoare în cadrul evenimentului (pentru toate produsele alimentare);

3. Pentru persoanele fizice (Produse realizate de meșteri populari și Produse preparate în afara locației 

-Copie a cărții de identitate;

-Carnet de meșteșugar/Atestat de producător;

Atenție!! Persoanelor fizice care doresc să participe cu produse alimentare prezentând în dosarul de înscriere un Atestat de producător, le va fi permisă înscrierea doar cu alimente primare produse în gospodăria proprie. Nu vor fi înscrise persoanele fizice care vor dori să participe cu produse procesate fără a prezenta un Document de Înregistrare emis de Direcția  Sanitară Veterinară si pentru Siguranța Alimentelor.

Validarea informațiilor

Toate detaliile și informațiile oferite în prezentul formular sunt confidențiale. Informațiile sunt păstrate în dosarul de aplicare în format fizic, și electronic în baza de date creart. Informațiile oferite pot sta la baza unor eventuale referințe în organizarea evenimentelor viitoare.

Organizatorul poate prelua imagini de pe site-ul sau pagina de Facebook a expozantului pentru a promova produsele și standul acestuia pe rețelele sociale ale evenimentului.

ACORD (CONSIMȚĂMÂNT) conform art. 7 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor ce au caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Subsemnatul/a …………………………………….……. CNP…………………………………………. domiciliat/ă în ……………………………….., în calitate de aplicant/participant în calitate de expozant/comerciant în cadrul evenimentului „Flori de Mai 2022”, organizat de CENTRUL JUDEŢEAN DE CULTURA SI CREATIE CALARASI, declar că sunt de acord cu prelucrarea, stocarea și utilizarea de către instituție a datelor mele personale ce au caracter personal.

Totodată, înțeleg și sunt de acord ca CENTRUL JUDEŢEAN DE CULTURA SI CREATIE CALARASI să utilizeze datele mele enumerate mai jos ce au caracter personal în relația cu alte instituții ale statului în condițiile precizate de legislația în domeniu, respectiv, Cod Numeric Personal (CNP), adresă de domiciliu/reședință, Serie și număr Carte de identitate, alte informații extrase din cartea de identitate, numar telefon și adresa de e-mail.

Da, sunt de acord                             

Nu, nu sunt de acord                       

 

Nume Aplicant și semnătura:__________________________ Data:_______________

 

Declarație de Autenticitate

Vă rugăm să explicați etapele principale ale procesului de realizare a produselor, sursa ingredientelor utilizate pentru prepararea acestora, precum și implicarea dumneavoastră în producerea lor.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Sunt producătorul preparatelor alimentare finite vândute.

Sunt producătorul majorității materiei prime folosite în prepararea produselor vândute.

Prin completarea acestui formular confirm că am citit și înțeles toate secțiunile acestuia. De asemenea, confirm că toate detaliile și materialele atașate sunt corecte și reale. Înțeleg că falsificarea informațiilor din dosarul de aplicare și o înregistrare ulterioară cu aceleași date, conduc la excluderea din procesul de selecție.

 

Nume și Prenume Aplicant _______________________________

Semnătură _____________________________________

Data __________________________________________


There is no ads to display, Please add some

About The Author