Concesionarea locurilor de înhumare în cimitire, amenajarea şi întreţinerea locurilor, înstrăinarea acestora, donare, moştenire şi confiscare

Please enter banners and links.

Art. 5       Locurile de înhumare din cimitirele municipiului Călăraşi în afara celor aflate în proprietatea organizaţiilor de alt cult, vor putea fi atribuite prin concesionare – la cererea cetăţenilor municipiului – în condiţiile stabilite prin prezentul regulament.

Art. 6           Terenurile de înhumare concesionate în cimitire vor fi numerotate şi grupate pe locuri, figuri, rânduri, parcele si zone  ( I, a II–a şi a lll-a), între acestea urmând să fie amenajate căile de acces necesare.

        Locul (mormântul) reprezintă suprafaţa de teren concesionată unde se efectuează înhumarea. Unul, două sau mai multe locuri în interiorul unei îngrădituri formează o figură. Mai multe figuri aliniate paralel pe direcţia nord – sud cu intervale înguste între ele formează un rând. Mai multe rânduri paralele, separate între ele cu alei secundare de acces, pe direcţia est-vest formează o parcelă. Zona poate cuprinde o parte din parcelă, parcela întreagă sau mai multe parcele alăturate.

Concesionarea locurilor (terenurilor) de înhumare în cimitirele nou înfiinţate se fac pentru suprafaţa de 4 mp. / loc, cu dimensiunile de 2,50m x 1,60m sau pentru suprafaţa de  5,4 mp./loc cu dimensiunile de 3,0m x 1,8m, unde vor fi executate îngrădiri şi pot fi executate lucrării funerare subterane cu 1,  2 sau 3 cripte. Intervalele între locuri vor fi de min. 0,6m iar între figuri vor fi de 0,2 m.  Intervalele (aleile secundare) între rânduri vor fi de 0,9 m. Parcela va cuprinde rânduri cu locuri de aceeaşi dimensiune. Între parcele pot fi amenajate alei sau alei principale de acces pentru circulaţia pietonală sau a autovehiculului mortuar.

Art. 7       Locurile de înhumare din cimitire se concesionează:

a) după decesul unei persoane, pe termen limitat de 7 ani (conform Art. 10), sau pe termen nelimitat.

b) pentru persoana în viaţă ce nu este concesionara altui loc de înhumare i se poate concesiona un singur loc, la cererea acesteia, pe termen nelimitat, cu plata tarifului de concesionare în vigoare; titularul locului concesionat are obligaţia de a-şi marca locul cu plăcuţă de identificare în care va fi trecut numele şi nr. actului de concesionare şi de împrejmuirea acestuia în termen de max. 6 luni de la data atribuirii.

        Ultima înhumare pe locurile atribuite în folosinţă pe durata de 25 ani, 49 ani sau 50 ani, conform prevederilor regulamentelor anterioare, se va putea face cu cel puţin 7 ani înainte de expirarea acestei durate; sub perioada de timp de 7 ani, este obligatorie concesionarea pe durată nelimitată (excepţie zona a III-a unde se poate reconcesiona şi pentru perioada de 7 ani). 

        Concesionarea locurilor de înhumare în cimitirele nou înfiinţate se face cu plata tarifului de loc, zonă şi perioadă, în lei/m.p. după care se întocmeşte actul de concesiune. La ridicarea actului de concesiune se va elibera contra cost şi însemnul de marcaj al locului. 


There is no ads to display, Please add some

About The Author