COMUNICAT DE PRESĂ – Proiect POSDRU/135/5.2/S/129247

Please enter banners and links.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Investeşte în oameni!

Axa prioritară 5: „ Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenţie 5.2: „ Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: ”Sustenabilitate în mediul rural prin investiția în resurse umane!”

Contract: POSDRU/135/5.2/S/129247

Călărași, 15 iulie 2014

 

 

 

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Călărași implementează, în calitate de beneficiar, proiectul ”Sustenabilitate în mediul rural prin investiția în resurse umane!”- POSDRU/135/5.2/S/129247.

Proiectul ”Sustenabilitate în mediul rural prin investiția în resurse umane!”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, se derulează în perioada 31 martie 2014 – 29 septembrie 2015, în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltare, lnovație, Cultură și Antreprenoriat (ADICA) Modelu, județul  Călărași, Centrul Regional de Formare Frofesională a Adulților (CRFPA) Călărași, Asociația de Dezvoltare “EQ” București, Camera de Comerț lndustrie și Agricultură (CCIA) Mehedinți, Agenția Județeană pebntru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Giurgiu, S.C SERVEL S.R.L Slobozia și SC NOVA FORCE TECHNIC SRL Giurgiu.

Proiectul își propune îmbunătățirea șanselor de ocupare pentru 1000 de șomeri, persoane inactive, aflate în căutarea unui loc de muncă, din mediul rural al regiunilor București -Ilfov, Sud Muntenia  și Sud Vest, prin participarea acestora la programe integrate de consiliere, informare, mediere.

Proiectul îmbină măsuri integrate de ocupare: consiliere individuală, consiliere profesională, mediere pe piața muncii în vederea angajării sau consiliere în vederea inițierii unei afaceri, participarea la bursa locurilor de muncă și la job – cluburile propuse, cu programe de formare atractive la acest moment în domeniul Formării Profesionale Continue, în scopul asigurării de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare a acestora pe piața muncii.  Se are în vedere îmbunătățirea șanselor de angajare ale grupului țintă, prin măsuri de ocupare active, inovative și flexibile.

Proiectul oferă grupului tință următoarele :

–     Mediere și consiliere: mediere și consiliere individuală,  sesiuni de consiliere colectivă  tip “Job Club”;

consiliere vocațională și antreprenorială, consiliere motivațională în vederea angajării, burse ale locuri de muncă, consiliere privind dezvoltarea competențelor antreprenoriale (plan de afaceri, management financiar și sursele de finanțare ale unei afaceri, marketing, leadership, managementul resurselor umane);

–        Cursuri de formare profesională în meseriile/ocupațiile: lucrător finisor construcții, lucrator tâmplarie, brutar, patiser, lucrător în alimentație, lucrător în comerț, ajutor mecanic auto, baby sitter, cameristă, îngrijitoare bătrâni la domiciliu, lucrător în lăcătușerie și structuri, operator introducere, prelucrare, validare date

Programe de perfecționare : SSM (sănătate și securitate în muncă) și competențe antreprenoriale.

–        Campanii de informare : Campanii de informare pentru promovarea formelor alternative de ocupare adaptate la nevoile persoanelor din grupul țintă – muncă la distantă, muncă prin internet, ocupare cu normă redusă; Campanii pentru promovarea unui stil de viată sănătos și activ, sănătate și securitate în muncă, a egalității de șanse și diversității; Campanii pentru promovarea dezvoltarii durabile.

 

Proiectul se înscrie pe Axa prioritară 5: „ Promovarea măsurilor active de ocupare” , Domeniul major de intervenţie 5.2: „ Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă” și are valoarea totală de 14.407.786,25  lei, din care valoarea asistenței financiare nerambursabile este de 12.382.051,50 lei, iar contribuția eligibilă a beneficiarului reprezintă 2.025.734,75 lei.

 

 

 

 

 

Mariana VASILE

Coordonator  de Parteneriat

AJOFM Călărași

Telefon/Fax: 0242.316542, 0242.331693

E-mail: ajofm@cl.anofm.ro, lider1mariana@gmail.com

 

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author