Centrul “Garanții pentru TINEri!”la Călăraşi

Please enter banners and links.

Garantii-pentru-TINEri-69-of-173Seminar de informare
”Creșterea gradului de conștientizare și informare cu privire la măsurile de sprijinire a tinerilor aflați în șomaj de lungă durată, în vederea integrării pe piața muncii”

 Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a organizat în cadrul proiectului“Garanții pentru TINEri!” ,la Călăraşi,joi,15 mai 2014, seminarul cu tema ”Creșterea gradului de conștientizare și informare cu privire la măsurile de sprijinire a tinerilor aflați în șomaj de lungă durată, în vederea integrării pe piața muncii”.

Proiectul “Garanții pentru TINEri!” este un proiect pilot cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, implementat de CNIPMMR în parteneriat cu Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, lider de proiect, Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România și Blocul Național Sindical.

Seminarul s-a adresat tinerilor care nu au absolvit examenul de bacalaureat și nu au un loc de muncăangajatorilor,reprezentanților autorităților publice locale și ai organizațiilor societății civile și au drept scop creșterea gradului de conștientizare cu privire la măsurile de sprijinire a tinerilor aflați în șomaj în vederea integrării pe piața muncii.

Au participat la eveniment George Iacob, Prefectul jdeţului Călăraşi, Tania Grigore – Director,  Ministerul Muncii Familiei Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV),  Grigore Anca Marina, consilier- MMFPSPV, Oloianu Anişoara, consilier juridic-AJPIS Calarasi, Smâdu Ecaterina Daniela, consilier orientare cariera- Şcoala Română de Afaceri,Carastoian Ramona Maria, manager formare- Şcoala Română de Afaceri, Crăciun Paula consilier orientare cariera- Şcoala Română de Afaceri, Dumitroiu Roxana, Insp. Spec. Administraţia Publica-CPECA, Petcu Laura Andreeia, Inspector- Centrul Regional de Formare Profesională a Adultilor Calarasi, Meleacă Cosmin, Expert- Centrul Regional de Formare Profesională a Adultilor Fordoc Călăraşi, Ţurlui Ligia, Insp. Superior- DRS Călăraşi, Vasile Mariana, consilier superior- AJOFM, Oltenacu Liviu, Director executiv- Agentia Judeteana pentru Prestari Sociale Calarasi, Vulpoiu Melania, Inspector şcolar: Inspectoratul Școlar Județean Călărași, Bilava George, consilier superior-AJPIS, Codreanu Daniela, Consilier şcolar- CJRAE, Nastase Mariana, Director Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala, Ghinea Relu, Formator inginer- Sc Simpex Logistic Srl

Subliniem aici absenţa,notabilă,a lui Marius Dumitrescu, Director, Directia Judeteana pentru Tineret si Sport membru PDL care era probabil în campanie,care străluceşte prin absenţă şi care ar fi avut ceva de învăţat,mai ales că nu se simte nici o iniţiativă a lui pentru tinerii din Călăraşi.

Ioniţă Diana Alexandra, Preşedinte-Consiliul judeţean  al elevilor, Macovei Andra, Preşedinte consiliului şcolar al elevilor- Colegiul Naţional “Barbu Ştirbei” Călăraşi, Dragne Dorina Violeta, Departamentul de Mobilitare, Informare, Formare şi Consiliere- Liceul “Alexandru Odobescu” Lehliu Gară, Gheorghe Bianca Elena, Preşedinte consiliului şcolar al elevilor- Colegiul Agricol “Sandu Aldea”, Croitoru Vicki, Secretar–Consiliul judeţean  al elevilor şi 25 de tineri din grupul ţintă. Pavel Simona Cristina, Petrache Cati, Oprea Alexandra Raluca, Crăciun Mioara, Coman Florina Daniela, Banu Daniela Sabrina, Ştefănescu Marian, Şerban Georgiana, Chiţu Georgian, Dumitru Alexandru, Dobre Cătălin, Niţu Ana Maria, Neaţă Vasilica Daniela, Mageanu Ionela, Marin Nicoleta, Marian Georgian Leaotă, Şandru Monica Elena, Gheorghi Alexandru

Centrul  “Garanții pentru TINEri!” de la Călăraşi va fi gestionat de Nelu Bălaşa Preşedinte CLIMM Călăraşi– responsabil grup ţintă şi Claudia Stan, Responsabil consiliere și orientare, Centrul de Garanții pentru Tineri Călărași

Activități ce vor fi derulate în cadrul Centrului de Garanții pentru Tineri – Călărași

Activități de informare, consiliere profesională individuală și de grup, mediere:

 •  116 persoane vor beneficia de servicii de informare, consiliere profesională individuală și de grup, și de asistență în căutarea unui loc de muncă
 •  minim 12 Planuri Individuale de Mediere pentru persoanele sprijinite în căutarea unui loc de muncă

Derularea unui program de formare profesională în domenii cerute de piața muncii și organizarea de stagii pilot de ucenicie

 •  organizarea a 3 stagii de curs implementate și evaluate, din care: 1 stagiu de curs de inițiere; 1 stagiu de curs de calificare nivel 1; 1 stagiu de curs de calificare nivel 2
 •  78 de membri ai grupului țintă participanți la programele de formare profesională, din care minim 85% vor fi certificați
 •  cursanți participanți la stagii pilot de ucenicie

Activități de consultanță, asistență și formare profesională pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea de afaceri

 •   1 stagiu de curs ”Dezvoltarea competențelor personale intreprenoriale”
 •   27 de participanți la cursul de dezvoltare a competențelor personale intreprenoriale, minim 80% dintre aceștia – beneficiari ai serviciilor de consultanță și asistență intreprenorială și minim 85% certificați ANC
 •   2 tineri premiați
 •   noi afaceri înființate

Organizarea târgului județeaal locurilor de muncă

 •   implementarea târgului locurilor de muncă, care va include standuri de informare și consiliere în carieră, seminarii tematice destinate grupului țintă etc.
 •   45 de potențiali angajatori expozanți

Informare și publicitate

 •   15 mai 2014 – seminarul informativ adresat tinerilor din grupul țintă, angajatorilor, reprezentanților autorităților publice locale și ai organizațiilor societății civile
 •   campanie media la nivel național și local

O menţiune specială  Alin Cristian Stan CoordonatorCentrul de Prevenire Evaluare si Consiliere Antidrog Calarasi pentru contribuţia deosebită la reuşita acestui eveniment


There is no ads to display, Please add some