CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CALARASI ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT- PERSONAL CONTRACTUAL:

Please enter banners and links.

ANUNT PUBLIC

CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CALARASI ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT- PERSONAL CONTRACTUAL:

        SEF SERVICIU gr.I. – SERVICIUL Conservare Patrimoniu Cultural, Evenimente Culturale, Formatii Artistice, Arta Cinematografica – 1 post

Examenul se va desfasura  la sediul institutiei din Mun. Calarasi, str.1 Decembrie 1918, NR.1, Jud.Calarasi ,

 • proba scrisa   in data de  la – 24.02.2016,  ora 1000

                                        si

 • interviul  in data de  29.02.2016, ora  1100

      Condiții de ocupare a postului vacant:

 Studii universitare de licenta dobandite,  cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta:

–      Au minimum 3 ani vechime in domeniul cultural;

 • Cunostinte operare PC, nivel bun/foarte bun
 • Limba straina –engleza nivel avansat;
 • Cunostinte in domeniul publicitatii;
 • Cunostinte si/sau experienta in organizarea de evenimente artistice;
 • Abilitate de comunicare si transcriere informatii,
 • Rezistenta la stres si program de lucru prelungit.

DOSARUL DE INSCRIERE VA CUPRINDE:

 • Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 • Copia actului de identitate BI/CI;
 • Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si sau acte care sa ateste efectuarea unor specializari , copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
 • Curriculum vitae;
 • Copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau specialitatea studiilor, in copie;
 • Cazierul judiciar;
 • Adeverinta medicala care sa  ateste  starea de sanatate corespunzatoare,  eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate:

     Dosarul de inscriere va fi depus la sediul Centrului Cultural Judetean Calarasi pana pe data de 11.02.2016, orele1600.

     Selecția dosarelor de concurs se va realiza în perioada 12- 16.02. 2016.

    Tematica de concurs si relatii suplimentare se vor solicita la sediul Centrului Cultural Judetean Calarasi, Compartiment   Resurse umane, telefon: 0242/314925.

    Concursul se va desfasura in conditiile Regulamentului cadru de ocupare a unui post vacant aprobat prin H.G.286/2011-    actualizat.

                                                                                                                                                 Manager,

                                                                                                                                             Alina Penelopa JIPA


There is no ads to display, Please add some