Bugetul consiliului județean – 2024

Please enter banners and links.

Anexa nr. 1   venituri                                                                                                Mii lei

Nr.

Crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget 2024

 

 
   
   

1

TOTAL VENITURI  (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)

00.01

201,839.00

 

 

2

VENITURI PROPRII   (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)

49.90

52,841.00

 

 

3

I.  VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

172,820.00

 

 

 4

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

170,756.00

 

 

5

A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

49,795.00

 

 

9

A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

49,795.00

 

 

13

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)

04.02

49,795.00

 

 

  14

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

43,680.00

 

 

15

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

6,115.00

 

 

32

A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII   (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

120,781.00

 

 

33

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

119,979.00

 

 

34

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor

11.02.01

47,908.00

 

 

37

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

11.02.05

9,797.00

 

 

38

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

62,274.00

 

 

47

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

802.00

 

 

48

Impozit pe mijloacele de transport  (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

790.00

 

 

50

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

790.00

 

 

51

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

12.00

 

 

53

A6.  ALTE IMPOZITE SI  TAXE  FISCALE (cod 18.02)

00.11

180.00

 

 

54

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

180.00

 

 

55

Alte impozite si taxe

18.02.50

180.00

 

 

56

C.   VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

2,064.00

 

 

57

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE  (cod 30.02+31.02)

00.13

1,585.00

 

 

58

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

1,585.00

 

 

61

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

1,399.00

 

 

62

Redevente miniere

30.02.05.01

224.00

 

 

64

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

1,175.00

 

 

68

Alte venituri din proprietate

30.02.50

186.00

 

 

71

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

479.00

 

 

72

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.

33.02

440.00

 

 

73

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

150.00

 

 

76

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.02.13

290.00

 

 

86

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

39.00

 

 

92

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

39.00

 

 

111

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-2,373.00

 

 

  12

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare

37.02.04

2,373.00

 

 

138

IV.  SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

14,669.00

 

 

139

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

14,669.00

 

 

140

Subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.02

42.02

14,669.00

 

 

169

Alte drepturi pentru dizabilitate şi adopţie

42.02.21

2,000.00

 

 

178

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale

42.02.35

525.00

 

 

201

Finantarea programelor nationale de dezvoltare locala

42.02.65

10,175.00

 

 

215

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii  Anghel Saligny

42.02.87

1,969.00

 

 

 

Rambursari de fonduri europene

48.02

14,350.00

 

 
               

 

                                                                                          

Comparativ cu sursele de finantare ale bugetul initial al anului 2023, se constata urmatoarele:

Venituri proprii:

2023:    50.423 mii lei

2024:    52.841 mii lei

Sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor descentralizate,

a) finantarea serviciilor sociale – protectie a copilului

2023   22.241 mii lei

2024   24.196 mii lei

b) finantarea serviciilor sociale -protectia persoanelor adulte

2023   12.509 mii lei

2024   11.063 mii lei

c) programul pentru scoli

2023   5.856 mii lei

2024   7.609 mii lei

d) drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale

2023   615 mii lei

2024   617 mii lei

f) bunuri si servicii pt. intretinerea curenta a invatamantului special

2023   307 mii lei

2024   359 mii lei

g) finantarea culturii si cultelor

2023   3.781 mii lei

2024   4.064 mii lei

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrare:

2023   58.267 mii lei

2024   62.274 mii lei

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea drumurilor judetene si comunale:

2023   9.809 mii lei din care pt. drumuri judetene 6.211 mii lei     

2024   9.797 mii lei din care pt. drumuri judetene 8.073 mii lei     

Subventii de la alte bugete locale pentru asistenta sociala

2023      1.900 mii lei

2024      2.000 mii lei

Subventii de la Directia de Sanatate Publica

            2023      525 mii lei

2024      525 mii lei

 

Rambursari de fonduri europene

            2023    1.318 mii lei,

            2024    14.350 mii lei

Total buget initial

2023   154.993 mii lei

2024   189.695 mii lei

La aceasta data s-au incasat subventii de la bugetul de statcare majoreaza bugetul pe anul 2024 de la 189.695 mii lei la 201.839 mii lei,  astfel:

            -in cadrul programului PNDL suma de 10.175 mii lei

            -in cadrul programului Anghel Saligny suma de 1.969 mii lei

 

II. Cheltuieli din bugetul local

In bugetul propriu pe anul 2023 sunt prevazute cheltuieli in suma totala de 201.839 mii lei,  detaliate pe sectiuni si  in structura lor functionala si economica astfel:

-Sectiunea de functionare –total 172.972 mi lei, din care:

-cheltuieli de personal – 76.440 mii lei

-cheltuieli cu bunuri si servicii – 35.441 mii lei,

-dobanzi aferente imprumuturilor – 8.500 mii lei

-fond de rezerva bugetara constituit -100 mii lei

-transferuri din bugetul local pentru finantarea institutiilor subordonate si a centrelor de zi pentru copiii din judet – 21.379 mii lei,

-transferuri pentru finantarea activitatilor specifice Consiliului Judetean Calarasi, respectiv  activitati de cultura, religie si sportive, cotizatii la organizatiile interne  -690 mii lei,

-asistenta sociala, respectiv programul pentru scoli si drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale -10.226 mii lei;

-alte cheltuieli reprezentand burse, contributii la salarizarea personalului neclerical si contributia legala pentru persoanele cu handicap neincadrate  si proiecte destinate asociatiilor si fundatiilor– 11.346 mii lei;

-rambursari de  credite -8.850 mii lei;

-Sectiunea de dezvoltare-total 28.867 mii lei, din care:

-cheltuieli pentru implementarea proiectelor europene – 9546 mii lei;

-contributii proiecte din fonduri europene – 2.339 mii lei

-obiective de investitii -16.757

In sinteza cheltuielile prevazute in bugetului anul 2023 pentru sectiunea de functionare si de dezvoltare  se prezinta astfel:

 

Anexa nr. 1 –Cheltuieli                                                                                              mii lei

Nr.crt.

Denumire indicatori/ordonatori de credite

Buget 2024

 

CHELTUIELI TOTAL,   din care:

201.839

A

 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

172,972

1

 Capitolul 51.02 – Autoritati executive

31,900

 

cheltuieli de personal

17,500

 

bunuri si servicii

7.420

 

alte cheltuieli (59)

100

 

Rambursari credite

6,300

2

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale, din care:

3,631

2.1

Directia Judeteana pt. Evidenta Persoanelor

2,745

 

transferuri  pt. cheltuieli de functionare

2,745

2.2

Alte  servicii publice

786

 

STPS

30

 

concursuri  servicii voluntare si private de protectie civila

66

 

alte transferuri – cotizatii interne  si externe

690

2.3

Fond de rezerva bugetara

100

3

Capitolul 55.02 – Tranzactii privind datoria publica

8,525

 

dobanzi

8,500

 

comisioane bancare

25

4

Capitolul 56.02 – Transferuri cu caracter general

600

4.1

Transferuri pentru finantarea  centrelor de zi pt prot. copilului

600

 

Dragos Voda

300

 

centre de zi protectia copilului

300

 

Stefan Cel Mare

300

 

centre de zi protectia copilului

200

 

ingrijire persoane varstnice la domiciliu

100

5

Capitolul 60.02- Aparare nationala

500

 

Centrul militar judetean

500

 

bunuri si servicii

500

6

Capitolul 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala

20

 

bunuri si servicii

20

7

Capitolul 65.02- Invatamant, total din care:

9,001

7.1

Invatamant primar

7,609

 

asistenta sociala – programul  pentru scoli

7,609

7,2

Centrul Jud. de Resurse si Asistenta Educationala

197

 

cheltuieli de personal

64

 

bunuri si servicii

133

7.3

Scoala speciala nr. 1 Calarasi

1,095

 

bunuri si servicii

358

 

burse

120

 

drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale

617

7.4

Alte actiuni invatamant

100

8

cap. 66,02- Sanatate, total din care:

3,500

 

transferuri pt. chelt. functionare – total

3,500

 

Spitalul Judetean de Urgenta

3,500

 

transferuri pt. chelt. functionare

3,500

9

Capitolul 67.02 – Cultura, total din care:

26,308

9.1

Biblioteca Judeteana,

3,406

 

cheltuieli de personal

2,376

 

bunuri si servicii

1,017

 

sume aferente platii creantelor salariale(59.25)

13

9.2

Muzeul Dunarii de Jos

3,504

 

transferuri 

3,504

9.3

Centrul Judetean de Cultura si Creatie

8,084

 

transferuri 

8,084

9.4

Alte actiuni de cultura si sport

3,600

 

cotizatii sport

600

 

proiecte sportive

3,000

9.6

Servicii religioase

6,064

 

contributii salarizare personal neclerical

5,064

 

sprijin financiar biserici

1,000

9.7

Rambursari de credite

1,450

 

rambursare  credit

1,450

9.8

alte cheltuieli –  L 350/2006

200

10

Capitolul 68.02 – Asistenta sociala, total din care:

73,590

10,1

Centrul de Asistenta Medico-Sociala

2,946

 

transferuri  intre institutii publice

2,421

 

trabsferuri DSP

525

10,2

Directia Gen. de Asist. Sociala si Prot.Drepturilor Copilului

70,644

 

cheltuieli de personal

56,500

 

bunuri si servicii

11,500

 

asistenta sociala

2,000

 

alte cheltuieli

644

11

Capitolul 74.02-protectia mediului

200

 

Alte servicii (gestionare animale aflate in pericol, deseuri de origine animala si proiectul inchidere gropi deseuri )

200

12

Capitolul 84.02-drumuri si poduri

15.197

 

bunuri si servicii

10,061

 

alte cheltuieli cu bunuri si servicii (asociere Oltenita)

2,300

 

rambursare  credit

1,100

 

Alte cheltuieli -drumuri comunale

1.736

 

EXCEDENT sectiunea de functionare

2,373

B

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

 28.867

I

Venituri

28.867

 

Varsaminte din sectiunea de functionare

2,373

 

venituri din valorificari

0

 

subventii buget de stat

12.144

 

rambursari fonduri europene

14,350

II

CHELTUIELI DE DEZVOLTARE -total

28.867

 

                                                                                       

Programul de investitii pe anul 2024 finantat din bugetul Judetului Calarasi in valoare totala de 28.867 mii lei, este prezentat in anexa nr. 3 si subanexa nr. 3.1 la proiectul de hotarare astfel:

Anexa nr. 3                                                                                                    Mii lei

Nr. crt.

DENUMIRE OBIECTIV

Buget 2024

 

Cap. 51.02 – Autoritati publice

6,952

A

Investitii in continuare

4,613

1

” Dezvoltarea zonei turistice Bratul Borcea – port turistic de agrement”,  P.T , executie lucrari, asistenta tehnica si comisioane, taxe

4,613

*

Contributii proiecte europene

2,339

1

Cofinantare 2% pentru 2022-2023, la contractul de finantare 1606/11.07.2022 in cadrul proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata pentru aria de operare -Ecoaqua-2014-2020"conform HCJ nr. 176 /2023

2,000

2

Cofinantare 2% in cadrul proiectului "Digitalizarea infrastructurii  operate de ECOAQUA SA

185

3

Contributie suplimentara pt. schema de finantare E.L.E.N.A-ADR Sud Muntenia

154

 

Cap. 65.02-invatamant

647

 

proiecte cu finantare externa

647

 

Cap. 66.02 Sanatate

6,225

 

proiecte cu finantare externa

6,225

 

Cap. 67.02 Cultura

1,289

1

Centrul Judetean de Cultura si Creatie

135

 

Transferuri pentru sectiunea de dezvoltare

135

2

Proiecte cu finantare externa

1,154

 

Cap. 68.02 -Asistenta sociala

90

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

90

 

dotari

90

 

Cap. 74.02 protectia mediului

20

 

proiecte cu finantare externa

20

 

Cap. 84.02 -transporturi

13,644

A

Investitii in continuare

12,144

1

”Modernizare, reabilitare DJ 403 de la DN31-Luica-DN4-Șoldanu- Radovanu, km0+000 la km 34+800, Lungime – 33,8 km – PT + execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică,consultanta si servicii ssm, taxe și cote legale, expertize tehnice

10,175

2

Modernizare DJ 311 Artari km 0+000 -Nicolae Balcescu km 17+650, servicii de elaborare PT, executie lucrari, asistenta tehnica, servicii de dirigentie, servicii SSM,  taxe, comisioane

1,969

*

proiecte cu finantare externa

1,500

 

TOTAL

28,867

 

Anexa nr. 3.1 – proiecte europene

Nr. crt.

Denumire

Buget 2024

 

Cap. 65.02 -invatamant

647

1

Renovare energetica Scoala Gimnaziala Speciala nr. 1 Calarasi – faza DALI, expertiza tehnica, audit energetic taxe, avize – PNRR

84

2

Renovare energetica  Gimnaziul Carol I ( Scoala nr. 4 "Topescu" Calarasi -,PT , DTAC , asistenta tehnica din partea proiectantului,documentatii tehnice pt. obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor,  taxe, avize -PNRR

125

3

Achiziție microbuze electrice pentru elevii din județul Călărași – PNRR, servicii de consultanta in organizarea achizitiilor publice, servicii de informare si publicitate si furnizare microbuze electrice in cadrul proiectului 

188

5

Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, din Județul Călărași -PNRR

250

 

Cap. 66.02 Sanatate

6,225

1

Cresterea eficientei energetice la corpurile A, B, C, D la Spitalul Judetean de Urgenta Dr. Pompei Samarian Calarasi

3,000

2

"Consolidarea capacitatii de reactie la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului Sars-Cov-2-consultanta pentru elaborare si implementare proiect, servicii de audit si servicii informare si publicitate"

0

3

Dotare spital pentru reducerea riscului de infectii nosocomiale prin PNRR pentru Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Pompei Samarian” Calarasi’’ – echipamente medicale ,consultanta obtinere finantare, consultanta implementare si manag. Proiect, info si publicitate, audit

150

4

Reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de fluide medicale si a infrastructurii electrice necesare fluidelor medicale si instalarea de sisteme de detectare, alarmare incendii, cu acoperire totala si detectare semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime admise de oxigen in atmosfera pentru cresterea gradului de securitate la incendii, cod SMIS 153249, POIM

0

5

Renovare integrata a corpurilor F,G,H la Spitalul Judetean de urgenta "Dr. Pompei Samarian"Calarasi     –  contribuție proprie proiect, elaborare PT+ DTAC,  taxe, comisioane și executie lucrari (investiție multianuală) – PNRR

3,075

6

Dezvoltarea infrastructurii medicale  prespitalicesti-unitati de asistenta medicala ambulatorie pentru Spitalul Judetean de Urgenta "Dr. Pompei Samarian"-Ambulatoriu Calarasi CREDIT

0

 

Cap. 67.02 Cultura

1,154

1

RENOVARE INTEGRATA CLĂDIRE ”MUZEUL DUNĂRII DE JOS CĂLĂRAȘI“ PNRR , asist. tehn proiectant, dirigenție santier,organizare șantier, lucrări eficientizare, SSM,  cons. Achizitii publice, cons. Management de proiect, Audit financiar

184

2

Cicloturism la Dunarea de Jos' – PNRR, servicii de proiectare si asistenta tehnica de specialitate, servicii de verificare a documentatiilor tehnico-economice, servicii de supervizare lucrari, de executie lucrari de amenajare a traseului ciloturistic in judetul Calarasi, servicii de consultanta in management de proiect, servicii de consultanta in organizarea achizitiilor publice, servicii de informare si publicitate, servicii de marketing si promovare turistica a traseului cicloturistic din cadrul proiectului

970

 

Cap. 74.02 protectia mediului

20

1

Proiect Orizont 2020: ”SOLAQUA – Irigare solară accesibilă și fiabilă pentru Europa”-

20

 

Cap. 84.02 -transporturi

1,500

1

Modernizarea si reabilitarea drumurilor județene DJ 201B tronson DN31-Ulmeni – Lunca (Ostrovu) – Frăsinet Km 49+730 – km 81+290, DJ 305 tronson Lunca (Ostrovu) – Lehliu Sat – Săpunari, km 0+000 – km 33+529,   DJ 313 Săpunari – Limită județ Ialomița, km 28+700 – km 30+500 si DJ 309 – tronson Bogata – DJ 307A – Al. Odobescu –  N. Balcescu – Zimbru(DJ 304) – Faurei –  Danesti (DJ 303) – Nucetu (DN3)” – PT + DDE, studii topografice,studii geologice, verificare proiect

1,500

 

TOTAL

9,546

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author