Braconaj financiar la Dunărea

Please enter banners and links.

dunarea-calarasiAuditul la clubul de fotbal Dunărea Călărași s-a finalizat și ne aflăm în posesia raportului, după ce am făcut o solicitare pe Legea 544/2001. La prima vedere lucrurile nu sunt roz la club, nu numai din punct de vedere sportiv, dar și din punct de vedere financiar-contabil. Auditul s-a desfășurat în perioada 02.08.2016-14.10.2016 și a vizat perioada de la începutul anului până la finele lunii august.  Au fost găsite mai multe nereguli, în ceea ce privește întocmirea unui buget de venituri și cheltuieli care să cuprindă toate sursele de finanțare și toate cheltuielile efectuate de club, aproximativ jumătate din cheltuieli sunt plătite în numerar, cu toate că există două conturi bancare ale clubului, iar de multe ori nu se urmărește justificarea sumelor acordate din casierie diferitelor persoane. În unele cazuri nu sunt justificate aceste sume. Clubul Dunărea mai este deficitar și la necesitatea efectuării unor cheltuieli, dar și justificarea sa ulterioară.

Auditorul a stabilit :”Consiliul Director nu a avut nicio ședință, deși potrivit statutului ședințele ar fi trebui realizate o dată pe lună, iar cenzorul nu și-a îndeplinit atribuțiile, nu există rapoarte ale acestuia cu privire la controlul financiar și intern”. În ceea ce privește justificarea unor cheltuieli în raportul de audit găsim:    ” În urma verificărilor s-au identificat operațiuni de eliberare numerar din casierie sub forma avansurilor de trezorerie unor persoane care nu apar în evidențele contabile ale entității(Coman George și Ivanciu Cristian). Entitatea auditată a justificat efectuarea acestor operațiuni prin existența unor contracte de voluntariat cu persoanele implicate și anume: contract de voluntariat nr. 4/01.07.2016 încheiat cu Coman George și contract de voluntariat nr.10/01.07.2015 încheiat cu Ivanciu Cristian. Durata contractelor este de 4 ani.(…) Sunt situații în care documentele aduse ca justificare pentru suma cheltuită sunt anterioare datei avansului. (…)Nu se întocmesc deconturi de cheltuieli în care să se înscrie toate documentele justificative, astfel că există sume nejustificate total sau parțial:  19.05.2016- Ștefan Constantin- avans 2.850 lei, sumă nejustificată- 1.000 lei, 25.05.2016- Mihalcea Adrian- avans 1.500 lei, sumă nejustificată-1.500 lei, 09.06. 2016(n.r. contractual de voluntariat încă nu era încheiat)- Ivanciu Cristian-avans 2.000 lei, sumă nejustificată-409,01 lei, 09.06.2016- Ivanciu Cristian-avans 2.000 lei, sumă nejustificată-340 lei(n.r auditorul a constatat 17 cazuri cu sume nejustificate).

Conform auditorului ce a verificat înregistrările din contul 542 “avansuri de trezorerie”, la data de 11.08.2016 există avansuri nejustificate în termen în sumă de 10.398,75 lei, din care  7.579,30 au fost acordate în anul 2015. Mergem mai departe și constatăm că în Dunăre mai există și pește. Chiar dacă e prăjit.  Cităm: ” În primul semestru al anului 2016 s-a achitat pește în valoare de 10.133 lei(…).  Nu există justificare privind necesitatea achiziționării, nici privind modul de utilizare, având în vedere că în meniurile cantinei nu se regăsesc preparate din pește(excepție meniul din ziua de 16.03. 2016 când la prânz apare ”pește prăjit”).  Mai departe ajungem la capitolul legume-fructe despre care am mai scris, dar am fost blamați. Acum avem acte. Fructele de la Dunărea au costat 21.305, 22 lei și au fost achiziționate de la SC Leg Bio Prod SRL, societate în insolvență, reprezentant legal Cecilia Zeciu.  În februarie s-au achiziționat 979 kg fructe,  2 baxuri ananas, 7 baxuri banane. În martie, 1960 kg. fructe, 133 kg. legume,  5 baxuri banane și 80 kg. fasole, în timp ce în aprilie s-a consumat 870 kg. fructe și 81 kg. fasole.  Nu trebuie să mai spunem că nu există documente care să justifice achiziționarea acestor cantități și nici modul de folosire.  Rămânem tot la capitolul hrană și găsim facturi cu explicația “masă servită” ce însumează peste 60.000 lei. Auditorul observă că nu există nicio justificare scrisă pentru aceste mese și rar se menționează numărul de persoane. Abonați: SC Milenium Caffe SRL- 13 facturi în sumă de 14.712 lei,  SC Chinezul SRL-6 facturi în sumă de 7.150 lei și mai amintim SC Borcea SA cu 2 facturi totalizând 3.079 lei, acestea fiind numai câteva firme beneficiare ale ospețelor lumești.  În final să mai pomenim de  materiale de construcție în valoare de 11.488,22 lei, fără să existe documente privind necesitatea și destinația lor.  Ca o concluzie, finanțarea clubului Dunărea este asigurată în proporție de 91% din fonduri publice. La data de 31.08.2016 veniturile erau de 3.240.092 lei, iar cheltuielile de 3.108.400 lei. Din câte știm noi atât primăria cât și consiliul județean au achitat tot ce era de plată și mai râmâne suma de 131.692 lei cu care Dunărea trebuie să trăiască până la sfârșitul anului, în condițiile în care la aceeași dată datoriile totale erau de 691.343 din care salarii172.150 lei și datorii către bugete 393.890 lei. Restul, către diferiți furnizori. În rest, hai Dunărea, vânt din pupa și să nu te desființezi.


There is no ads to display, Please add some