Anunț vânzare fostul spital Dor Mărunt

Please enter banners and links.

Direcția Județeană de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Călărași, cu sediul în Călărași, Str. 1 decembrie 1918, nr.1 A, Bl. A24 (Flora), tronson 3, județul Călărași, organizează licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil, reprezentând fostul spital Dor Mărunt, aflat în proprietatea privată a județului Călărași, conform Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr.187/20.09.2018, privind aprobarea vânzării, prin licitație publică cu strigare, a unui imobil aflat în domeniul privat al județului Călărași.

            Imobilul scos la vânzare prin licitație publică cu strigare este compus  din 11 construcții, cu suprafața construită totală de 2.099 mp și teren în suprafață măsurată totală de 23.406 mp și și 23.402 mp suprafața din acte și reprezintă fostul spital Dor Mărunt.

            Imobilul are numărul cadastral 22560 (nr.vechi 810), înscris în Cartea Funciară nr.22560 (nr.vechi 547) a localității Dor  Mărunt.

            Prețul de pornire al licitației publice cu strigare este de 273.920 lei (fără TVA).

            Dosarul de licitație poate fi procurat zilnic de la sediul Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Călărași din municipiul Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1A, Bloc A24 (Flora), tronson 3, județul Călărași, începând cu data de  10.09.2019, ora 9,00, până pe data de 17.09.2019, ora 13,00, la prețul de 300 lei.

            Garanția de participare la licitație este de 5.478 lei.

            Documentele de participare la licitație sunt cele menționate în Instrucțiunile constituite ca anexa la HCJ nr.262/20.12.2018 și vor fi depuse în plicuri sigilate la sediul Direcției Județene de Administrare  a Domeniului Public și Privat al județului Călărași, cu sediul în municipiul Călărași,  Str. 1 Decembrie 1918, nr.1A, Bloc 24( Flora), tronson 3, județul Călărași, până pe data de 23.09.2019, ora 12,00.

            Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Călărași în data de 24.09.2019, ora 10,00, în prezența tuturor ofertanților, urmând ca afișarea listei cu ofertanții calificați la licitația publică cu strigare, să aibă loc pe data de 24.09.2019, ora 12,00, la sediul Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Călărași.

            Licitația va avea loc în sala de ședințe a Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Călărași, pe data de 26.09.2019, ora 11,00.

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa dnei Enciu Dorina telefon 0342405912.

                                                           

DIRECTOR,

Ing. OLTEANU  Dan


There is no ads to display, Please add some

About The Author