ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu SERVICIUL PUBLIC “CENTRALE TERMICE ŞI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

Please enter banners and links.

SERVICIUL PUBLIC « CENTRALE TERMICE SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV » cu sediul  in municipiul Calarasi, strada 1 Decembrie 1918 nr. 1, bloc A24, tronson 4, parter, judetul Calarasi, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei  etapei de incadrare FARA evaluare de impact asupra mediului si FARA evaluare adecvata de catre APM Calarasi, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul « CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE SOCIALE 15, TR. A + B (E26) propus a fi amplasat in municipiul Calarasi, str. Dumbravei nr. 2 bis.

  1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Calarasi, şos. Chiciului nr. 2, judetul Calarasi, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-12, precum si la urmatoarea adresa de internet : www.apmcl.anpm.ro
  2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

There is no ads to display, Please add some