Anunţ public privind decizia etapei de incadrare-strada Independentei

Please enter banners and links.

MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI titular al proiectului   ” Reabilitare si modernizare strada Independentei, tronson str. Dobrogei- strada Păcii”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Calarasi, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului *), pentru proiectul :   ” Reabilitare si modernizare strada Independentei, tronson str. Dobrogei- strada Păcii”, propus a fi amplasat in strada Independentei si prelungirea Independentei (tronson strada Dobrogei –strada Pacii), municipiul Calarasi, judetul Călărasi, N.C 30654, 30611, 30607, 33704.

  1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M Calarasi, Soseaua Chiciului, nr. 2, jud Calarasi, in zilele de luni-vineri, intre orele 10-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://www.anpm.ro/web/apm-calarasi/acordul-de-mediu/

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului Călărași.

  1. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce privește continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protecția mediului Călărași  din șoseaua Chiciului, nr. 2, in termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a A.P.M Călărași.

 


There is no ads to display, Please add some