Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Please enter banners and links.

06.01.2022

DUMITRESCU ROXANA, cu domiciliulul în București, Strada Ciucea nr.8, Bl.L18, Etaj2, Ap.83. tel.0733955158, titular al proiectului “ ELABORARE PUZ – ANSAMBLU REZIDENTIAL

Obiectivul construit este amplasat la adresa:

Terenul studiat este alcatuit dintr-un imobil, având numărul cadastral 22897, situat în extravilanul comunei Fundeni, Județ Călărași. T44, P11, CF22897.

Solicitarea principală a temei de program o reprezintă realizarea unui Plan Urbanistic Zonal în vederea introducerii în intravilan a unui teren de 20 000mp, precum și  în vederea lotizarii acestuia și a realizării unei coerențe funcționale, pe terenul studiat, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CALARASI, pentru proiectul  ELABORARE PUZ – ANSAMBLU REZIDENTIAL, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Fundeni, Județ Călărași. T44, P11, CF22897.

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi,  în zilele de luni-vineri,  între orele 10-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

    2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului.

 

Prezentul anunţ va fi publicat atat  in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia. 

 

There is no ads to display, Please add some

About The Author