Anunț – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI SERVICIUL PUBLIC „CENTRALE TERMICE ŞI ADMINISTRARE FOND LOCATIV”

Please enter banners and links.

SP CTAFL Că l ă ra ş i cu sediul în Călărași  str. 1 Decembrie 1918, nr. 1 bloc A24 sc. 4 parter, organizează la sediul său pe data de 07.09.2017 ora 1000, licitaţie directă privind închirierea următoarelor spaţii destinate unor activităţi economico – comerciale:

 

  • Punct termic nr. 7 situat în Călăraşi ,Str. Stirbei Voda cu suprafaţa de  442.00  mp.
  • Punct termic nr. 10 situat în Călăraşi ,str. Aleea Centralei cu suprafaţa de 612,0 mp
  • Punct termic nr. 15 situat în Călăraşi ,str. Crişana cu suprafaţa de 330,13 mp.

 

                 Preţul de pornire a licitaţiei este de 1,25 euro/mp/lună  fără  TVA pentru suprafaţa comercială.

                 Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul SP CTAFL Călăraşi şi la telefon 0242/314186. 

 

   Director                                                  Şef birou fond locativ

ing. Ciocîrlan Gheorghe                                     cons. jr. Lefter Anica

 

 

 


There is no ads to display, Please add some