Anunț primăria Călărași- demolare constructii C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17 și platforma betonata

Please enter banners and links.

Anexa Nr.  5.J

la procedura

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

        MANEA VASILE reprezentant al SERVICIULUI PUBLIC PIETE SI OBOARE

 

MANEA VASILE reprezentant al SERVICIULUI PUBLIC PIETE SI OBOARE, titular al proiectului “DEMOLARE CONSTRUCTII C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17 SI PLATFORMA BETONATA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Călărași, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul DEMOLARE CONSTRUCTII C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17 SI PLATFORMA BETONATApropus a fi amplasat în județul Călărași, str. Belsugului, nr.2D2, loc. Calarasi, nr. cadastral 20527.

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Călărași, Șoseaua Chiciului, nr. 2, jud. Călărași,  în zilele de luni-vineri,  între orele 10-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

    2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M.Călărași.

 

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author