ANUNȚ DE PRESĂ

Decebal Mihalache 7:00 am - 30 mai, 2018 Comentariile sunt închise pentru ANUNȚ DE PRESĂ

antet

Călărași, 30.05.2018

ANUNȚ DE PRESĂ


Lansare proiect „Diversificarea activității de producție a SC HIDRAFIT SRL prin achiziționarea de echipamente tehnologice, în vederea îmbunătățirii competitivității întreprinderii”

Societatea Comercială HIDRAFIT S.R.L, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J51/360/2011, CUI 29013076, cu sediul social în Municipiul Călărași, Prelungirea Sloboziei, Nr. 1, Spațiul nr.24, Județ Călărași, derulează începând cu data de 04.04.2018 proiectul „Diversificarea activității de producție a SC HIDRAFIT SRL prin achiziționarea de echipamente tehnologice, în vederea îmbunătățirii competitivității întreprinderii”, cod SMIS 113671, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regional și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de Organism
Intermediar, pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea activității firmei prin dotarea cu utilaje tehnologice noi și introducerea de tehnologii noi, nepoluante în procesul de fabricație, în vederea dezvoltării durabile a societății.

Valoarea totală a proiectului este de 1.388.131,85 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 757,627,51 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 133.698,97 lei.

Data de începere a proiectului: 04/04/2018
Data finalizării proiectului: 31/03/2019

Detalii suplimentare se pot obține la: TONEANU VALENTIN DANIEL, Telefon: 0242312812, E-mail:
materialeimportante@yahoo.com.

subsol

Comentariile sunt inchise.