ANUNŢ DE CONCURS – Primăria Plătărești

Please enter banners and links.

Primăria Plătărești organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant, şi anume:

  1. Post de arhivar – bibliotecar  în cadrul serviciului arhivă – bibliotecă;

Condiții specifice de participare la concurs:

  • studii: medii;
  • nu se solicită vechime in muncă.

          Data organizării probei scrise: 03 decembrie 2021, ora 10.00    

          Locul: Calea București, nr. 115, comuna Plătărești, județul Călărași

          Data organizării interviului: 06 decembrie 2021, ora 10.00  

          Locul: Calea București, nr. 115, comuna Plătărești, județul Călărași

          Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucratoare de la data apariţiei anunţului(08 – 19 noiembrie 2021), la Serviciul Secretariat şi Relaţii Publice al Primăriei Plătărești din Calea București, nr. 115, comuna Plătărești, județul Călărași.

          Condiţiile de participare, bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs sunt afişate la avizierul de la Serviciul Secretariat şi Relaţii Publice.        

          Persoana contact: consilier resurse umane – Bălăceanu Iuliana Maria 0242.533.044

Bibliografia Compartimentulul bibliotecă – arhivă

  1. Constituția României
  2. OUG 57/2019 privind Codul Administrativ – titlul III, Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice;
  3. Legea nr. 334/2002 privind Legea bibliotecilor;
  4. Ghid de biblioteconomie Richter, Brigitte.
  5. Biblioteconomie : manual. Redactori coordonatori: Silvia Nestorescu şi Gheorghe Iosif Becan. Bucureşti: ANBBPR, 1994

– Cap. II Evidenta colectiilor, de la 2.1 la 2.2.11

– 3.5.4 Cotarea sistematic-alfabetica

– 3.6 Cataloagele de biblioteca

– Cap. V Relatiile cu publicul de la 5.2.1 la 5.5

6. Biblioteca publică. Linii directoare IFLA/UNESCO pentru dezvoltare._Chişinău: Epigraf, 2007

 Cap. 1 Rolul și scopul bibliotecii publice, pag. 12-20

Cap. 3 Satisfacerea necesităților utilizatorilor, pag. 28-47

                   Cap. 4, paragraful 4.4 Dezvoltarea colecțiilor, pag. 52-52

Cap. 4, paragraful 4.5 Principii de întreținere a colecțiilor, pag. 52-53

  1.  Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice

  8.     Legea nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*)privind Arhivele Naționale

  9.    Legea nr.138/2013 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996;

 

PRIMAR,

FLORIN DUMITRESCU


There is no ads to display, Please add some

About The Author