Anunț : Asigurarea consumului propriu de energie electrică din surse regenerabile Comuna Plătărești

Please enter banners and links.

                                                                                DATA: 19.07.2023

Asigurarea consumului propriu de energie electrica din surse regenerabile Comuna Plataresti

COMUNA PLATARESTI a semnat si demarat implementarea  contractului de finantare nr. 2226/07.06.2023, avand ca obiect “ Asigurarea consumului propriu de energie electrica din surse regenerabile Comuna Plataresti” , incheiat cu Ministerul Investitiilor si proiectelor europene (MIPE) in cadrul APELULUI DE  PROIECT: 19 – POIM – Măsuri pentru sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul autorităților publice locale RUE: 162, Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, Obiectivul specific 11.2: Măsuri de producere a energiei din surse regenerabile destinate autorităților administrației publice locale.

Obiectv general:. Realizarea de investiții în producția de energie din surse regenerabile solare pentru consumul propriu al Comunei PLATARESTI aferent consumului sectorului de iluminat public, respectiv realizarea unei capacități noi de producere a energiei din surse regenerabile de energie solara de 0,35 MW la nivelul Solicitantului UAT Comuna PLATARESTI.

Rezultate asteptate: Infiintarea in Comuna Plataresti, judetul Calarasi a unui parc fotovoltaic de tip “on-grid”, prin racordarea la rețeaua naţională de distribuție a energiei electrice.

Prin intermediul investitiei din cadrul proiectului, se vor obtine urmatoarele beneficii la nivelul Solicitantului:

●         Compensarea consumului de energie electrica din sectorul public si cel al serviciilor publice comunitare;

●         Reducerea costurilor cu energia electrica la nivelul Comunei;

●         Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, prin cresterea utilizarii surselor regenerabile de energie electrica, in detrimentul surselor conventionale, bazate pe combustibili fosili.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al Programului 11.2, investitiile propuse in cadrul acestuia avand un impact pozitiv in ceea ce priveste:

●         Creşterea producţiei de energie din surse regenerabile la nivelul autorităților administrației publice locale,

●         Cresterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară,

●         Reducerea emisiilor de carbon în atmosferă,

●         Atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind producția de energie din surse regenerabile prevăzute în Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile,

Cresterea eficientei economice din punctul de vedere al utilizării resurselor, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului, ca parte a Strategiei Europa 2020.

COD MYSMIS: 161678

Valoarea totala  a proiectului este de 4.153.382,82 lei  din care:

Valoare totala eligibila: 3.039.086,40 lei

Valoare eligibila nerambursabila din FC: 2.583.223,44 lei (85%)

Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national : 455.862,96 lei (15%)

Valoare neeligibila inclusiv TVA: 1.114.296,42 lei.

Perioada implementare proiect: 13 luni

Data incepere proiect: 01.12.2022

Data finalizare: 31.12.2023

„Proiect cofinanțat din Fondurile Europene Structurale și de Investiții prin Programul Operaţional Infrastructura Mare  2014-2020”

Date de contact: FLORIN DUMITRESCU – primar Comuna Plataresti

E-mail: platarestiprimaria@yahoo.com, telefon: 0736 00.11.22/.0242.533.044

 

 

 


There is no ads to display, Please add some