AFIR deschide o nouă sesiune de primire a cererilor de finanțare prin PNDR 2020

Please enter banners and links.

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță deschiderea a patru noi 

sesiuni anuale continue de primire a proiectelor de investiţii finanţate din fonduri europene 

nerambursabile pentru agricultură şi dezvoltare rurală, în perioada 8 iulie – 30 octombrie 2015. 

Astfel, începând cu data de 8 iulie 2015 sunt disponibile sesiunile pentru 4 

submăsuri din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, respectiv: 

Submăsura 4.1a (Investiţii în exploataţiile pomicole), Submăsura 4.2 (Investiţii pentru 

procesarea/ marketingul produselor agricole), Submăsura 4.2a (Investiții în procesarea/ 

marketingul produselor din sectorul pomicol) și Submăsura 6.3 (Sprijin pentru dezvoltarea 

fermelor mici). 

Pentru Submăsura 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”, alocarea financiară 

pentru sesiunea continuă din 2015 este de 70.586.064 Euro, din care 5.000.000 Euro pentru 

obținerea de material de înmulțire şi plantare fructifer. Pragul de calitate pornește de la 70 

puncte, descrescând lunar cu 15 puncte. Astfel, în perioada 1 octombrie – 30 octombrie, ultima 

lună a sesiunii, pragul de calitate lunar va fi de 25 de puncte. Printre investiţiile eligibile se 

numără reconversia plantațiilor existente, înființarea de plantații pomicole şi pepiniere, 

înființarea, extinderea și/ sau modernizarea sistemelor de depozitare. 

Pentru Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul 

produselor agricole”, alocarea financiară este de 93.489.143 Euro. Pragul de calitate lunar 

porneşte de la 70 puncte în perioada 8 iulie – 31 iulie, descrescând până la 20 de puncte în 

ultima lună a sesiunii. Prin această submăsura se pot solicita fonduri pentru finanţarea şi 

construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor, unităților de procesare sau 

achiziţionarea (inclusiv prin leasing) de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de 

transport specializate în scopul colectării materiei prime și/ sau comercializării produselor agro-

alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate. 

Submăsura 4.2a „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul 

pomicol” are o alocarea financiară pentru anul 2015 de 8.629.953 Euro. Pragul de calitate lunar 

porneşte de la 70 de puncte în prima lună, şi descreşte lunar până la 15 puncte în perioada 1 – 

30 octombrie 2015. Beneficiarii Submăsurii pot solicita fonduri pentru investiții în tehnologii de 

AGENŢIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE 1 

Bucureşti, Str. Știrbei Vodă, nr. 43, sect. 1, 031-860.11.02, fax: 021 – 315.67.79 

e-mail: cabinet@afir.info; Web: www.afir.info

eliminare a deșeurilor în unitatea proprie sau pentru decontarea cheltuielilor cu activități de 

marketing sau generate de investițiile în active necorporale. 

Suma de 72.848.330 Euro este alocată Submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea 

fermelor mici”. Pragul de calitate lunar pleacă de la 70 de punte în luna iulie şi ajunge la 15 

puncte în ultima lună a sesiunii anuale continue, octombrie 2015. Sprijinul se acordă pentru 

ferma mică în vederea asigurării îmbunătățirii activităţii economice şi de mediu a acesteia, 

conform activităţilor propuse prin Planul de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, 

inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii a PA 

aprobat, pot fi eligibile. 

Depunerea cererilor de finanțare pentru Submăsura 4.1a, 4.2, 4.2a se va face on-

line, conform precizărilor din Ghidul Solicitantului și de pe www.afir.info. Pentru submăsura 6.3 

Dosarul Cererii de Finanțare se depune pe suport de hârtie personal de către solicitant la Oficiul 

Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) aferent județului unde este înregistrată 

exploataţia, în intervalul orar 09:00 – 14:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească 

cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în Ghidul Solicitantului aferent acestei 

submăsuri. Procedura de evaluare și selecţie va fi afişată pe site-urile www.afir.info şi va fi 

disponibilă la sediile AFIR. 

Termenul limită de depunere pentru aceste sesiuni de cereri de proiecte este 30 

octombrie 2015, ora 16:00. Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul 

sesiunilor se va face după aprobarea Rapoartelor de Selecţie de către Directorul General al 

Autorităţii de Management pentru PNDR. 

privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediile AFIR. 

AFIR va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet pe toţi solicitanţii


There is no ads to display, Please add some

About The Author