A N U N Ţ-CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI

Please enter banners and links.

Consiliul Județean Călărași, în calitate de autoritate publică tutelară a societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași, prin Comisia de selecţie a candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie al acestei societăţi, organizează procesul de recrutare/selecţie al candidaţilor pentru 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii. Dosarele de înscriere ale candidaţilor se vor depune la sediul Consiliului Județean Călărași din municipiul Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, județul Călărași, până la data de 10.08.2018, inclusiv, ora 1200.

Condiţiile de desfăşurare, respectiv de participare la concurs şiconţinutul dosarului de înscriere sunt afişate la sediul Consiliului Județean Călărași  și la sediul societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași din municipiul Călărași, str. Prelungirea Dobrogei, nr.12, clădirea C4, județul Călărași, precum și pe  site-urile celor două entități, respectiv, www.calarasi.ro și www.drumuricalarasi.ro.

Informaţii suplimentare se vor solicita la Consiliul Județean Călărași -Compartiment Guvernanță Corporativa și Instituții Publice Subordonate, tel: 0242311301, int.176, 0749117389, 0767386343.

 

PREŞEDINTE,

            ec. Vasile ILIUȚĂ

 

COMPARTIMENTUL  GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

ȘI INSTITUȚII PUBLICE SUBORDONATE

 

Consilier juridic, Constantin Daniela

 


There is no ads to display, Please add some