65 000 euro plafonul la care o persoană impozabilă este obligată să plătească TVA

Please enter banners and links.

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Călăraşi, informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial nr. 384 din 7 iunie 2012 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.
Principala modificare adusă Codului fiscal de către acest act normativ se referă la majorarea de la 1 iulie 2012 a plafonului de la care o persoană impozabilă este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA, la suma de 65 000 euro, respectiv 220 000 lei (se consideră la cursul de schimb de la data aderării).
În anul 2012 sunt aplicabile următoarele reguli referitoare la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici prevăzut la art. 152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:
– persoanele impozabile înfiinţate anterior anului 2012 au obligaţia solicitării înregistrării în scopuri de TVA dacă depăşesc plafonul de 119000 lei în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012. În cazul în care nu au depăşit, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012, plafonul de 119 000 lei, persoanele impozabile trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA dacă depăşesc plafonul de 220000 lei până la data de 31 decembrie 2012. La determinarea plafonului de 220 000 lei se ia în calcul şi cifra de afaceri realizată în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012;
– persoanele impozabile înfiinţate în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 au obligaţia solicitării înregistrării în scopuri de TVA dacă depăşesc în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 plafonul de 119 000 lei determinat proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă. În cazul în care nu au depăşit în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 plafonul de 119 000 lei determinat proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă, persoanele impozabile trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA dacă depăşesc plafonul de 220 000 lei până la data de 31 decembrie 2012;
– persoanele impozabile înfiinţate începând cu data de 1 iulie 2012 au obligaţia solicitării înregistrării în scopuri de TVA dacă depăşesc plafonul de scutire de 220 000 lei, în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2012;
– persoanele impozabile pentru care obligaţia solicitării înregistrării în scopuri de TVA ar interveni începând cu data de 1 iulie 2012, nu trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA decât în situaţia în care depăşesc plafonul de 220 000 lei până la data de 31 decembrie 2012;
– persoanele impozabile care s-au înregistrat în scopuri de TVA în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire, pot solicita începând cu data de 1 iulie 2012 scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire, cu condiţia ca la data solicitării să nu fi depăşit plafonul de scutire de 220 000 lei;
– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA anterior anului 2012 pot solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA după data de 1 iulie 2012 inclusiv, dacă nu au depăşit plafonul de scutire de 119 000 lei din anul precedent, respectiv anul 2011, şi dacă până la data solicitării scoaterii din evidenţă nu au depăşit plafonul de scutire de 220 000 lei.
Solicitarea de scoatere din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă (luna sau trimestrul).

O altă prevedere importantă a OUG 24/2012 care intră în vigoare la 1 iulie 2012, se referă la reducerea la 50% a deductibilităţii unor cheltuieli şi a taxei pe valoarea adaugată aferentă, după cum urmează :
Cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente autoturismelor folosite de persoanele cu funcţii de conducere şi de administrare ale unei persoane juridice sunt deductibile în proporţie de 50% pentru cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane cu astfel de atribuţii. De asemenea, nu sunt deductibile 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situaţiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;
2. vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;
3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi;
5. vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.
Cheltuielile care intră sub incidenţa acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.
În mod similar, referindu-se la cheltuielile aferente activităţilor independente desfăşurate de persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, prevăzute la art. 48 alin. (7) din Codul fiscal, ordonanţa prevede că sunt nedeductibile 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfăşurării activităţii şi a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietate sau în folosinţă. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situaţiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;
2. vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;
3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi;
5. vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.
Cheltuielile care intră sub incidenţa acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea. În cazul vehiculelor rutiere motorizate, aflate în proprietate sau în folosinţă, care nu fac obiectul limitării deducerii cheltuielilor se vor aplica regulile generale de deducere.
De asemenea, se limitează la 50% dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugată aferentă cumpărării, achiziţiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate şi a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice.
Restricţia prevăzută mai sus nu se aplică vehiculelor rutiere motorizate având o masă totală maximă autorizată care depăşeşte 3.500 kg sau mai mult de 9 scaune, inclusiv scaunul şoferului.
Restricţia nu se aplică următoarelor categorii de vehicule rutiere motorizate:
– vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;
– vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;
– vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
– vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru instruire de către şcolile de şoferi;
– vehiculele utilizate pentru închiriere sau a căror folosinţă este transmisă în cadrul unui contract de leasing financiar ori operaţional;
– vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.
Aceste prevederi se aplică inclusiv în situaţia în care au fost emise facturi şi/sau au fost plătite avansuri, pentru contravaloarea parţială a bunurilor şi/sau serviciilor, înainte de data de 1 iulie 2012, dacă livrarea/prestarea intervine după această dată.


There is no ads to display, Please add some