15 Martie 2013 – Ziua Mondiala a Consumatorilor

Please enter banners and links.

La data de 15 martie 1962, J.F.Kennedy, Preşedintele S.U.A., rostea către Congres un mesaj legat de drepturile consumatorilor, susţinând existenţa a patru drepturi fundamentale ale acestora:
1. dreptul la securitate;
2. dreptul la informare;
3. dreptul de a fi ascultat;
4. dreptul de a alege produse si servicii.
Momentul 15 martie 1962 a fost considerat un moment istoric, al naşterii mişcării consumatoriste mondiale. Mai târziu Organizaţia Internaţională a Uniunilor de Consumatori a declarat ziua de 15 martie – Ziua mondială a drepturilor consumatorilor.
Cele patru drepturi fundamentale ale consumatorilor au fost extinse de Organizaţia Internatională a Consumatorilor la opt drepturi, la cele patru adăugându-se:
5. dreptul la despăgubire;
6. dreptul la un mediu înconjurător sănătos;
7. dreptul la asigurarea necesitătilor şi nevoilor vitale;
8. dreptul la educare.
Ziua Mondială a drepturilor consumatorilor a fost prima dată marcată în 1983 si adevenit de atunci o ocazie importantă pentru mobilizarea cetăţenilor.
Realizând importanţa recunoaşterii şi garantării drepturilor consumatorilor O.N.U. a adoptat în anul 1985, prin Rezolutia nr. 39/248/1985: “ Principiile directoare pentru protecţia consumatorilor”’
Potrivit acestui document internaţional, pe baza principiilor discutate, guvernele tuturor ţărilor trebuie să dezvolte şi să menţină o puternică politică de protecţie a consumatorilor, prin măsuri legislative interne adecvate, pârghii şi instituţii capabile să asigure o protecţie reală şi eficientă a consumatorilor.
În conformitate cu acest document internaţional, fiecare guvern trebuie să stabilească priorităţile lui proprii pentru protecţia consumatorilor, potrivit condiţiilor economice şi sociale ale ţărilor şi cu nevoile populaţiei, fără însă, a uita de costurile şi beneficiile măsurilor propuse.
Deşi nu este reglementat expres în O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, ca drept principal al consumatorilor, considerăm că, în România, este recunoscut ca drept de bază şi dreptul la un mediu înconjurător sănătos. Constituţia României în art.35 stipulează că: “Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic. Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept. Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi de a ameliora mediul înconjurător”.

În fiecare an, Consumers International, ca organizaţie internaţională a asociaţiilor de consumatori, este preocupată ca “15 Martie – Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor” să aibă ca dezbatere o temă globală unică, de actualitate pentru consumatori.
În acest an, interesul deosebit al consumatorilor este legat de justiţie, de gradul de acoperire a pieţei prin legislaţia adoptată în domeniul protecţiei consumatorilor, de problemele cu care consumatorii se pot confrunta, cât şi, de accesul la justiţie al acestora. Astfel tema propusă de Consumers International pentru marcarea evenimentului este: “Acum! Justiţie pentru Consumatori”.


There is no ads to display, Please add some